türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi veren kurumlar 10

Yasa dışı bahis ve kumar ile mücadele: 1212 site için suç duyurusu Cumhurbaşkanı bütçe kanun teklifini, malî yılbaşından en az yetmiş beş gün önce, Türkiye Büyük Millet Meclisine sunar. Komisyonun elli beş gün içinde kabul edeceği metin Genel Kurulda görüşülür ve malî yılbaşına kadar karara bağlanır. Kurulun, Adalet Bakanı ile Adalet Bakanlığı Müsteşarı dışındaki (…)[104] üyeleri, […]

türkiye’de kumar yargı yetkisi belgesi veren kurumlar 10 Leer más »